مرحله نهایی اولین دوره مسابقات تیراندازی یگان ویژه فاتحین- اخبار خبری – اخبار تسنیم / کلیک کنید

حسین ظهروند

این مسابقات برای ارزیابی آمادگی و مهارت شرکت کنندگان در تیراندازی و درگیری با اهداف در فواصل دور و نزدیک ، با فرصت و تصادمی،در مواضع گوناگون در شرایطی نزدیک به صحنه نبرد طراحی و اجرا شد.این دوره از مسابقات در چند فصل و با تیراندازی دقت در فواصل ۱۰۰ و ۲۰۰ در وضعیت های ایستاده و نشسته و تیراندازی شبانه آغاز و در مرحله نهایی با تیراندازی تاکتیکال به کارخود پایان داد.این دوره با حضور ۱۰۰ نفر از بسیجیان آغاز و مرحله نهایی با ۲۰ شرکت کننده به اتمام رسید.

پاسخی بگذارید