فتوتیتر| می‌گویند می‌خواهیم اموال رهبری را تصرف کنیم! / کلیک کنید

رئیس جمهور کشورمان گفت: رهبران ما که مثل رهبران بقیه کشورها نیستند که در حساب‌های خارجی‌شان میلیاردها پول داشته باشند که بخواهید آنها را تحریم و تصرف کنید.

پاسخی بگذارید